Sejsmika stosuje zależność, jaka jest pomiędzy szybkością rozchodzenia się fali sejsmicznej natomiast wartościami sprężystymi ośrodka skalnego. Znając szybkość oraz czas, można definiować wartości fizyczne skał. Dzięki temu badania sejsmiczne zapewniają ustalenie formy wgłębnej na ogromnym terenie.

Czym są badania sejsmiczne?

Polowe badania sejsmiczne mogą być zrobione poprzez sprofilowaną w tymże kierunku firmę usługowo-budowlaną. Dzięki takim badaniom możemy dowiedzieć się, jak bardzo nasz teren jest aktywny sejsmicznie. Wbrew pozorom aktywność sejsmiczna nie jest połączona tylko z trzęsieniami ziemi. Grunty stale poruszają się oraz wpływają na siebie. W wypadku doskonałej aktywności sejsmicznej dzieje się to dosyć niejednokrotnie, co w ogromnej mierze oddziałuje na odporność terenu, natomiast co za tymże idzie — bezpieczeństwo naszej budowli.

Jak przeprowadza się badania?

Do badań stosowany jest profesjonalny ekwipunek, w tymże pojazdy ciężarowe określane wibrosejsami. Poruszają się one w grupie paru samochodów, zatrzymując się co kilkadziesiąt metrów w dokładnie wyznaczonych miejscach, określanych punktami wzbudzania. Po zatrzymaniu wibrosejsy opuszczają sklejki wibrujące oraz zaczynają trwające kilkanaście sekund wywieranie, wysyłając w głębię ziemi drżenia mechaniczne (fale sejsmiczne). Są one potem zapisywane poprzez podzielone na terenie badań geofony czy hydrofony.

Wzbudzone fale sejsmiczne propagują w analizowanym ośrodku oraz w wypadku natrafienia na różnorodności takie jak granice litologiczne, pustki, uskoki, płaszczyzny poślizgu, horyzonty wód gruntowych itp. podlegają one działaniom przechodzenia, odbicia, załamania, dyfrakcji, rozrzucenia. Do ewidencji drgań stosuje się radioodbiorniki takie jak geofony (na kontynencie) bądź hydrofony (przy przeszkodach hydrologicznych). Typ, ilość odbiorników, rodzaj źródła sejsmicznego i ich dwustronna konfiguracja w obszarze zależą od warunków terenowych i wymaganej głębokości oraz rozdzielczości. Alarmy z odbiorników są wysyłane do tzw. sejsmografu w celu ich ewidencji.

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/