Każdy, kto choć raz w życiu uczestniczył w budowie obiektu mieszkalnego bądź użytkowego wie, jak istotną rolę odgrywają fundamenty. Fundamenty to integralna część budynku, która musi być zbudowana w sposób solidny z zachowaniem wszelkiego rodzaju ogólnie przyjętych norm budowlanych. Zdarza się jednak, że konstrukcja została poprawnie zaprojektowana i wykonana, jednakże w ostatecznym rozrachunku nie wytrzymała próby czasu i spękała. Może być to przyczyną mniej stabilnych gruntów budowlanych, dlatego już na etapie projektowania fundamentów warto wziąć pod uwagę palowanie.

         Palowanie fundamentów jest procesem polegającym na osadzaniu głęboko w gruncie stałych pali oraz drążków, które umożliwiają rozłożenie ciężaru i pośrednie przekazywanie obciążenia. Drążki mogą przekazywać obciążenie na trzy sposoby — za pomocą tarcia na bocznicy, stopy lub obu tych metod jednocześnie. Pierwsze z nich nazywane są w środowisku budowniczo-geologicznym palami zawieszonymi, drugie palami stojącymi, natomiast trzecie znane są pod nazwą pali normalnych.

         Proces palowania przede wszystkim powinien być wykorzystany na gruntach słabszych, które wymagają dodatkowego podparcia i przeniesienia części obciążenia na głębsze warstwy i strefy gruntowe. Pierwsza strefa poziomu gruntu zazwyczaj złożona jest ze słabych gleb, takich jak torf, namuł, nasypy oraz z odpadków komunalnych, przez co jej nośność jest znacznie słabsza. Grunty te odkształcają się pod wpływem ciężaru i powodują spękania fundamentów, a ostatecznie prowadzą do osunięcia się całego budynku. Warto rozważyć opcję palowania w przypadku posiadania właśnie takiej gleby na działce budowlanej. Palowanie można również wykorzystać, jeśli nasza działka posiada skarpy, które wymagają stabilizacji.

         Istnieje kilka rodzajów palów fundamentowych — przemieszczeniowe FDP, które są instalowane za pomocą świdra wkręcanego w ośrodek gruntowy, wiercone CFA montowane przy pomocy świdra ciągłego, pale VDP umieszczane w odwiertach ruchem wibrującym oraz pale SDP wykonywane przy zastosowaniu palownicy. 

Kategorie: Publikacje