Każdy, kto choć raz w życiu analizował dokumentację geotechniczną otrzymaną od wykonawcy wierceń wie, jak wiele skrótów i specjalistycznych nazw jest w niej zawartych. Dokumentacja geotechniczna składa się jednak z licznych istotnych parametrów, które mają wpływ na dalsze prace związane z gruntami i ich wnętrzem. Jednym z tak ważnych czynników jest stopień plastyczności gruntu, który szczególnie specjalistom dopiero zaczynającym swoją przygodę z gruntami może przysporzyć niemałe problemy z odczytaniem dokumentacji.

         W dokumentacji geotechnicznej parametr plastyczności gruntu najczęściej podawany jest w postaci dość ogólnikowego opisu słownego, który nie mówi nam zbyt wiele o rodzaju gruntu, z jakim aktualnie mamy do czynienia. Analizując tego rodzaju dokumentację warto nie tyle spojrzeć na opis, taki jak glina plastyczna lub pył miękko-plastyczny, ale również zainteresować się tematem ogólnie przyjętych norm budowlanych. Normy budowlane to skróty literowo-liczbowe zawierane w dokumentacjach technicznych, które bardzo często mogą nam powiedzieć o rodzaju gruntu czy też sposobie wykonywania przyszłych prac. Szczególnie warto zwrócić uwagę na trzy normy — PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-EN ISO 14688-2.

  • PN-81/B-03020 ( Grunty budowlane — Posadowienie bezpośrednie budowli) — jest to norma posiadająca statystyczne obliczenia projektowe oraz w sposób szczegółowy opisująca zależności liniowe pomiędzy gruntownymi wartościami nośności, a stopniem plastyczności gruntu. Dzięki tej normie możemy dowiedzieć się, jaki stopień plastyczności posiada grunt, jak wilgotny jest oraz wyniki badania terenowego gruntu.
  • PN-86/B-02480 oraz PN-EN ISO 14688-2 — to normy najczęściej przedstawiane w postaci wykresu liniowego. Jeśli w obu normach występują duże rozbieżności oznacza to, że grunt uzyska stan płynny pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego stopnia plastyczności, wyrażonego w jednostce IL. Badania, na bazie których sporządzany jest wykres liniowy przeprowadzane są w zakresie stanu półzwartego do płynnego i mają za zadanie określić stan gruntu. Stan półzwarty wynosi IL = 0,0 , natomiast stan płynny równy jest IL= 1,0.