Czyszczenie studni

Zanieczyszczenia

Istnieje wiele czynników stwarzających zagrożenie dla zdrowia w postaci szkodliwych substancji chemicznych. Osady w studniach powstają przez procesy chemiczne i biologiczne oraz jest optymalnym środowiskiem do rozmnażania się bakterii. Możliwe jest też rozszczelnienie studni w skutek oszczędności przy jej tworzeniu. Aby zapewnić dobrą jakościowo wodę ze studni należy doprowadzić ją do dobrego stanu i użytkować w należyty sposób.

Sposoby czyszczenia

  • Chlorowanie

Wyróżniamy kilka metod czyszczenia studni,(Zobacz) najpopularniejszym i najbardziej budżetowym jest chlorowanie, możemy ten proces wykonać samodzielnie. Chlorowanie polega na wprowadzeniu czynnika chlorującego do zbiornika w odpowiedniej dawce, zależnej od stanu zanieczyszczenia. Warto również wykonać tą czynność z instalacją wodną. W wielu przypadkach problem zostaje rozwiązany, jednak możliwe jest powrócenie zagrożenia.

  • Lampy bakteriobójcze

Drugi sposób to stosowanie lamp bakteriobójczych generujących promieniowanie elektromagnetyczne, którego zadaniem jest unieszkodliwić bakterie przez zniszczenie DNA mikroorganizmów.  Stosowane fale UV skutecznie blokują rozmnażanie się bakterii

  • Filtry

Filtry stosuje się do wyeliminowania mętności wody. Możliwe jest odseparowanie cząstek mineralnych które są przyczyną mętnienia wody w filtrach mechanicznych, wyróżniamy filtry narurowe oraz kolumny filtracyjne.

  • Preparaty chemiczne

Poprawę jakości wody można osiągnąć stosując również różnego rodzaju preparaty chemiczne. Ten typ uzdatnianie musi przebiegać w określonych warunkach, aby do wody nie dostało się zbyt dużo środka czyszczącego. Najczęściej stosuje się w różnych branżach przemysłu i technologiach uzdatniania wody.

Uzdatnianie wody

Aby woda ze studni była zdatna do użytkowania należy wykonać szereg procesów, zależnych od przeznaczenia wody:

  • zastosowanie filtrów mechanicznych
  • odżelazianie i odmanganianie 
  • zmiękczanie wody
  • eliminacja azotanów
  • filtracja na węglu aktywnym
  • dezynfekcję przy pomocy promieniowania UV

Przy współpracy: Geofizyka