Studnia to ujęcie wód podziemnych, najczęściej pionowe.

Czym jest studnia?

Otwór wiercony lub kopany, który sięga do wodonośnego poziomu. Za pomocą urządzeń technicznych, którymi są kołowrót, obudowa, naczynie, rurociąg i pompa.

Co to jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa, często nazywana jest też rurową lub wierconą. Pogłębianie studni odbywa się za pomocą specjalnej wiertnicy do powyżej dziesięciu metrów w dół. Taką studnię użytkować można za pomocą dwóch rur: filtracyjnej, która wnika w wodonośną warstwę i osłonowej, która dociera do tej warstwy. Rura osłonowa zakończona jest specjalną obejmą nośną, w której znajduje się przyłącze do wody i zawór odcinający ją. 

Wiercenie studni głębinowej na wysokości powyżej ośmiu metrów, uniemożliwia zasysanie wody. W takim przypadku na samym dole studni montowana jest głębinowa pompa tłoczona, czyli pompa ciśnieniowa, której zadaniem jest pompowanie wody z dużej głębokości.

Jak pobiera się wodę ze studni?

Wodę pobiera się przy pomocy hydroforowych zestawów, które składają się ze zbiornika ciśnieniowego, sterownika i pompy. Parametry dobiera się zależnie od przeznaczenia wody. Woda musi być uzdatniana, ponieważ występują w niej szkodliwe substancje i zanieczyszczenia, a także bakterie. Taką wodę filtruje się za pomocą filtrów zamontowanych na początku instalacji albo tylko w niektórych miejscach. Można znaleźć filtry na węglu aktywnym, filtry mechaniczne, odżelaźniające, zmiękczające, demineralizujące i dezynfekujące. 

Jak głęboko kopać studnię?

Do ustalenia ostatecznej głębokości studni potrzebne są przede wszystkim badania geologiczne, a więc warunki hydrogeologiczne obszaru kopania, a także budowa geologiczna. Dzięki tym badaniom można dobrać parametry, które są potrzebne do wybijania studni głębinowych. Basdnai pozawlają zaoszczędzić pieniądze, gdy okaże się, że w danym miejscu nie ma dobrej i wystarczającej warstwy wodonośnej.

Studnie dzieli się na:

 1. Płytkie
 2. Głębokie
 3. Małośrednicowe
 4. Wielkośrednicowe
 5. Kopane
 6. Wiercone
 7. Filtrowe
 8. Bezfiltrowe
 9. Wkręcane
 10. Wbijane
 11. Badawcze
 12. Eksploatacyjne

Przy współpracy: Geofizyka