Rosnące ceny wody dostarczanej przez wodociągi sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się nad budową studni na własnej posesji. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku osób, które mają duży ogród i potrzebują sporych ilości wody do jego podlewania. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje studni tj. kopane oraz wiercone, nazywane również głębinowymi. Pierwsze mają zazwyczaj głębokość kilku metrów, a wykop wykonywany jest ręcznie. Ich charakterystyczną cechą są betonowe kręgi wpuszczone w wykop, których zadaniem jest zabezpieczenie ścian przed osuwaniem się. Woda do takiej studni powinna napływać od dołu, dlatego jej dno należy wyłożyć żwirem, którego zadaniem jest filtrowanie cieczy. Głębokość studni głębinowych często przekracza 10 metrów, a pozyskiwanie wody z niej odbywa się przy użyciu specjalnej pompy tłoczącej.

Informacje dotyczący budowy studni głębinowych

Studnia głębinowa zbudowana jest z dwóch rur. Pierwsza ma charakter osłonowy, druga filtracyjny. Zadaniem rury osłonowej jest dotarcie do warstwy wodonośnej, a rury filtracyjnej wniknięcie w jej wnętrze. Według specjalistów wiercenie studni głębinowych najlepiej wykonywać w okresie jesiennym lub zimowym, kiedy lustro wody znajduje się na najniższym poziomie. Prowadzenie odwiertu wiosną może dać mylny obraz wysokości warstwy wodonośnej, co przełoży się na nieodpowiednią głębokość studni. W zależności od rodzaju firmy oraz lokalizacji koszt wykonania odwiertu pod studnię głębinową kształtuje się na poziomie około 250-300 zł. Do tego doliczyć należy dodatkowo koszty zakupu pompy tłoczącej oraz zbiornika hydroforowego. Jeśli woda ze studni ma być wykorzystywana do celów spożywczych, niezbędne będzie przeprowadzenie analizy jej składu. Koszty wykonania takiego badania w lokalnej stacji epidemiologicznej wynoszą około 400 zł. Warto pamiętać, że spośród trzech typów wód tj. zaskórnych, gruntowych oraz wgłębnych jedynie ta ostania nadaje się do spożycia. Dotarcie do niej możliwe jest jedynie przy użyciu studni głębinowej.

Artykuł przy współpracy: Geofizyka