Brak istniejącej sieci wodociągowej , szczególnie na nowo powstałych dzielnicach, obrzeżach miast i wielu wsiach lub po prostu chęć oszczędności na poborze bieżącej wody zwłaszcza w domach charakteryzujących się wysokim zużyciem wody, przedsiębiorstwach, czy w rolnictwie i ogrodnictwie nie jest problemem. Wystarczy przeprowadzić odpowiednie badania umożliwiające znalezienie wody i przeprowadzić proces wiercenia studni. Jak wiadomo bez wody, stanowiącej podstawową substancje niezbędną do zwyczajnego funkcjonowania trudno byłoby wyobrazić sobie codziennie wykonywane czynności. Przygotowanie posiłków, cele sanitarne, podlewanie roślin to tylko niektóre zadania, którym bez wody nie sposób sprostać.

W jaki sposób znaleźć wodę?

Jednym ze sposobów umożliwiających znalezienie wody na działce są badania geofizyczne. Oprócz tego, że wykorzystywane są w budownictwie do określania jakości gruntu w celu uniknięcia niespodzianek w przyszłości np. w postaci deformacji pewnych warstw, umożliwiają także wyznaczenie miejsca, w którym znajduje się źródło wody na dowolnie wskazanym obszarze. Pozwalają oszacować, na jakiej wysokości potencjalnie znajduje się poziom wody. Dzięki takim badaniom można bez problemu stworzyć kosztorys i stwierdzić z jakimi kosztami trzeba liczyć się planując wiercenie studni. Obok kosztów dadzą również informację  z jakiego sprzętu podczas wiercenia będzie konieczność korzystać.

Na czym polegają badania geofizyczne

Badania geofizyczne polegają na różnicowaniu gruntu przez specjalne elektrody. W wyniku rozwarstwienia określić można odległość, na jakiej znajdują się piaski wodonośne. Maksymalna odległość, którą sprzęt jest w stanie oszacować to 200 m. Głębokości zalegania wody w Polsce na poszczególnych terenach jest bardzo różna i wynosi od kilku do kilkuset metrów, stąd dla pewności warto wykonać jest taki pomiar. Obecnie wykorzystywane metody umożliwiają wysoką skuteczność w określaniu wysokości zalegania wód i jednocześnie wielkości studni, która będzie wiercona. 

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/