Każdy współczesny dom mieszkalny wymaga dostępu do bieżącej wody. Niestety nie wszędzie jest możliwość wykonania przyłącza do wody miejskiej. W niektórych lokalizacjach jedynym rozwiązaniem jest wiercenie studni głębinowej. 

Studnie głębinowe- rodzaje

Pierwszym etapem powinien być wybór odpowiedniego rodzaju studni głębinowej. W naszym kraju spotyka się najczęściej trzy typy studni:

  • studnie kręgowe- obecnie bardzo rzadko stosowany rodzaj studni, jednak do tego rodzaju studni bardzo łatwo przenikają zanieczyszczenia gruntowe, budowa takiej studni jest wskazana tylko w nielicznych przypadkach;
  • studnie abisyńskie- czyli studnie wąsko- rurowe;
  • studnie głębinowe- są najwydajniejszym rozwiązaniem w przypadkowych głębinowego wiercenia; 

Studnia głębinowa, a przepisy budowlane

Budowa studni głębinowej podlega nie tylko przepisom prawa budowlanego, ale również prawa wodnego, geologicznego i górniczego. Przepisy regulują nie tylko miejsce odwiertu czy odległość od granicy działki, lecz również wszelkie formalności jaki należy spełnić, aby rozpocząć budowę studni głębinowej. 

Studnia głębinowa może być wykopana również na pozwolenie, jeśli jej głębokość nie przekracza 30 metrów, a wydajność nie przekracza 5 m³. Studnie głębinowe (https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/uslugi-geologiczno-wiertnicze/wiercenia-hydrogeologiczne/), o głębokości powyżej 30 metrów oraz wydajności powyżej 5 m³ wymagają już wszystkich możliwych pozwoleń. Należy pamiętać, iż studnia głębinowa musi być zawsze zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Jeśli działka nie jest objęta tym planem to właściciel ma obowiązek przedstawić decyzję o warunkach zabudowy danej działki. 

Ważny wybór odpowiedniej pompy do wody

Bardzo ważnym elementem w każdej studni jest pompa, która tłoczy wodę oraz zbiornik i sterownik dzięki któremu można regulować proces wydobywania wody. Należy pamiętać, iż wszytkie te elementy muszą zostać odpowiednio dobrane do przeznaczenia wybudowanej studni. Na rynku można znaleźć również zestawy hydroforowe do studni z czterema rodzajami różnych pomp:

  • głębinowe
  • samozasysające
  • zatapialne

Studnie głębinowe są bardzo dobrym i ekologicznym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości podłączenia się do wody miejskiej. 

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/