Badania sejsmiczne

Sejsmika stosuje zależność, jaka jest pomiędzy szybkością rozchodzenia się fali sejsmicznej natomiast wartościami sprężystymi ośrodka skalnego. Znając szybkość oraz czas, można definiować wartości fizyczne skał. Dzięki temu badania sejsmiczne zapewniają ustalenie formy wgłębnej na ogromnym terenie. Czym są badania sejsmiczne? Polowe badania sejsmiczne mogą być zrobione poprzez sprofilowaną w tymże Więcej…