W czasach, gdy coraz więcej mówi się o suszy i braku wody pitnej, warto rozważyć budowę własnej studni przydomowej. Na tego typu inwestycję potrzebować będziemy pozwolenia, lecz zyski w przyszłości zrekompensują poniesione nakłady finansowe. Żeby zacząć myśleć o głównym lub dodatkowym zasilaniu w wodę, trzeba przeprowadzić profesjonalne badania gruntu. Geolog lub hydrogeolog wskaże optymalne miejsce na działce, w którym najlepiej posadowimy studnię głębinową.

Formalności niezbędne do wykopania własnej studni

Dzięki postępowi technologii, możemy na własnej działce wykonać w krótkim czasie studnie głębinową z wodą pitną. Pierwszym krokiem powinno być określenie miejsca, w którym warunki hydrogeologiczne są najbardziej optymalne. Woda może znajdować się na różnej głębokości. Najczystsze, oligoceńskie źródła występują na głębokości kilkudziesięciu metrów. Do tego ujęcia potrzebny będzie odwiert i specjalna pompa. Jeśli chcemy mieć dodatkową wodę do celów gospodarczych, np. do podlewania ogrodu latem, wystarczy płytka studnia z klasyczną, betonową cembrowiną. Woda w najprostszej studni może występować na głębokości 8-14 metrów. Dlatego tak ważne jest profesjonalne badanie gruntu

Komu zlecić analizę gruntów pod studnię?

Warstwy ziemi i wód gruntowych leżą w sferze zainteresowań geologów i hydrogeologów. To właśnie specjaliści z tych dziedzin dysponują sprzętem i wiedzą, która pozwala im precyzyjnie określać, gdzie szukać źródeł wody. Badanie gruntu służy przede wszystkim rozpoznaniu, jakie warunki panują na danym terenie. To bardzo ważne przy planowaniu wszelkich inwestycji budowlanych. Podczas próbnych odwiertów można natrafić np. na fragment rzeki lub osuwisko. Dobrze wykonane badanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w przyszłości. Gwarantuje też sprawne przeprowadzenie inwestycji. 

Woda drożeje a studnia zostaje

Posiadanie własnej studni to znaczna oszczędność w domowym budżecie. Pozwala co miesiąc zmniejszyć rachunki za wodę. Pobierając ją z własnego ujęcia dbamy jednocześnie o środowisko. Omijamy miejskie wodociągi i stajemy się niezależni od systemu. jednocześnie podlewając ogród własną wodą działamy zgodnie z prawami przyrody, gdyż woda powraca do naturalnego obiegu.

Przy współpracy: Geofizyka